ICMF India är ett svenskt privatägt företag som investerar i jordbruksrelaterad tillgångar i Indian, Pakistan och Bangladesh.  Våra investering är främst fokuserade på bomull men vi investerar även i ädelträ, vanilj, kakao,  peppar och andra grödor. Vårt mål är att ge våra ägare en hög avkastning till en relativt låg risk.

Varför Indien?

Indien erbjuder en bra kombination av relativt låga priser och en snabbt växande ekonomi.  De har också ett klimat som är mycket bra för odling av många olika typer av grödor.

Varför jordbruk?

Jordbruksland kommer vara en av de stora bristvarorna i framtiden.  Detta finns bara en viss mängd jordbruksland och detta köps snabbt upp av stora företag.  Vi försöker att ta en del av denna kaka innan det är för sent genom att köpa land som ger bra direkt avkastning och bra möjligheter till framtida värdeökningar.

Hur väljer ni grödor?

indien

Vi väljer grödor utefter den avkastning som den kan ge oss per hektar.  Vi tar dock även hänsyn till hur vi tror priset på grödan kommer påverkas under kommande år. Om t.ex. stora nya ytor har dedicerats till en viss växt så undviker vi denna p.g.a. risken att priset skall sjunka p.g.a. ökat utbud.  Vi föredrar grödor som har lång hållbarhet och som kan lagras under en tillfällig prisnedgång på marknaden.

Det är även mycket viktigt att vi ser hur vi kan förbättra de jordbruk vi köper.  Om vi inte tror att vi kan driva ett jordbruk på ett grönare mer miljövänligt men samtidigt mer lönsamt sätt så investerar vi inte i den grödan.  Vi vill att alla våra farmer skall visa vägen till ett bättre jordbruk. Läs mer om våra värderingar.

Kan jag investera i ICMF?

Nej.  ICMF handlas inte på någon börs och tar för närvarande inte in nytt kapital.  Våra kapitalkrav möts för  nuvarande mer än av investeringsbehovet av våra nuvarande aktieägare. Vår plan är att notera företaget på Stockholmsbörsen inom fem år. Detta är dock inte ett mål i sig. Vårt mål är och förblir att ge våra ägare så bra avkastning som möjligt. Om en notering inte verkar fördelaktigt för våra ägare eller om vi inte ser något fortsatt kapitalbehov kommer vi inte att lista oss på Stockholmsbörsen.  Vi försöker att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt.  En del av detta inkluderar att inte listas på en börs eller marknadslistan om inte listningsavgiften skapar ett betydande mervärde för våra ägare.

För närvarande är det enda sättet du kan bli aktieägare i ICMF genom att köpa aktier från en nuvarande ägare på den sekundära marknaden. Här kan du läsa mer om hur man köper aktier i onoterade bolag. Det är ovanligt att aktier bjuds ut på detta sätt men vi har inga restriktioner gällande försäljning av aktier i bolaget. Om en ägare vill sälja och har hittat en köpare så är de välkomna att sälja.

Om du vill investera i bolaget så är du välkommen att kontakta oss för att lista ditt intresse. Om någon nuvarande ägare kontaktar oss och vill sälja sitt innehav så ger vi dem i så fall dina kontaktuppgifter så denna kan kontakta dig.  ICMF tar ingen aktivt del i transaktionen utan det är upp till era att komma överens om villkoren för överlåtelsen.