På denna sida kan ni läsa om några av våra viktigaste innehav.  Denna lista är inte fullständig utan listar bara våra färdigutvecklade jordbruk. De flesta av dessa jordbruk har flera andra mindre gårdar i närområdet som bidrar till att öka gårdens produktion.  Vi har också ett flertal olika andra gårdar under uppbyggnad men som ännu inte är färdigutvecklade.

Bomullsproduktion i Maharashtra

bomull

1200 hektar stor bomullsodling i delstaten Maharashtra.  Bomullen håller mycket hög kvalitet och säljs direkt till internationella klädföretag som använder den i sin produktion.  Mycket av denna produktion är belägen i Indien och Bangladesh.  Genom automatisering och fokus på kvalitet kan vi hålla en god marginal trots att många andra jordbruk har svårt att gå med vinst.  Detta ger oss chansen att expandera genom att köpa upp närliggande jordbruk som lätt kan införlivas i vår befintliga verksamhet. Målet är att växa till 5000 hektar innan 2020.

Vaniljodling i Tamil Nadu

vanilj

200 hektar stor vaniljodling belagt högt över havet i delstaten Tamil Nadu i södra Indien.  Alla vanilj odlas skyggade av väl omhändertagen gammelskog. Detta innebär att vaniljen har perfekta växtförhållanden och att vi inte behöver betala för att sätta upp skuggfiltar.   Allt detta tillåter oss att producera vanilj av mycket hög kvalitet som betingar en premium på marknaden. För att ytterligare öka våra intäkter så odlar vi även andra typer av orkidéer i våra odlingar.  Orkidé odlingen medför minimala extra kostnader men bidrar med extra inkomst som markant höjer marginalen för varje hektar skog.  Vårt mål är att växa till 500 hektar innan 2020 samt att samtidigt köpa minst 1000 hektar skövlad mark  för framtida expansion.  Vi förväntar oss att denna kan användas för odling ca 10 år efter att vi planterar skog på den.

Kardemumma och peppar i Andar Pradesh

kardemumma

120 hektar stor odling som fokuserar främst på Kardemumma och peppar i Andar Pradesh området.  Denna odling är ännu inte vinstdrivande och vi har nyligen förvärvat tillräckligt med land för att vi nu känner att vi kan modernisera odling och öka kvalitén på produkterna som odlas där. Vårt mål är att ha en välfungerande farm innan 2019 och sedan börja expandera.