ICM India fokus ligger på att framställa jordbruksprodukter av hög kvalitet.  Vårt mål är att göra detta genom att användas oss av naturliga metoder och att skapa miljöer där våra grödor drivs men som inte påverkar den omkringliggande miljön mer än nödvändigt.  Vi vill visa andra jordbruk att man kan odla sina grödor på ett mer miljö vänligt sätt och därigenom få en produkt av högra  kvalitet som köpare är villiga att betala en premium för.  Hur vi gör detta varierar från jordbruk till jordbruk och från farm till farm.

Minst möjliga skada

aporEtt exempel på en ofta mycket skadlig verksamhet är odling av bomull.  Bomull odlas vanligen på helt bara fält där djurliv inte är välkommet och inte kan hitta mycket skygg.  Vi försöker förhindra detta genom att behålla utvalda träd på våra fält där djur kan söka skydd. Dessa träd är placerade i mönster som tillåter en stor mängd olika djur att använda dem som en korridor så att de kan ta sig från över våra fält utan att utsättas för fara.  Vid sidan av detta så återställer vi (eller skyddar) ca 5% av jordbrukets totala yta för att skapa skogsdungar där djur kan söka skydd. Dessa dungar är normalt ca en hektar stor.  På vår bomullsplantage i Maharashtra finns t.ex. mer än 60 sådana en hektar stor skogsdungar spridda över jordbruket.  Detta leder till ett mycket mer levande djurliv än det som återfinns på närliggande jordbruksmark.

Perfekt harmoni

leopardVåra vaniljodlingar använder sig av gammalskog där träden bevaras och där djur och växter kan njuta av helt skyddade trädtoppar. Hundratals olika djur och växtarter frodas på dessa odlingar.  På marknivå måste vi garantera framkomlighet och att vaniljen har en bra miljö att växa i.   Djurlivet är dock mycket rikt även på marknivå eftersom det faller mycket frukt från träden ovan och området är väl vaktat för att förhindra jakt.  Detta innebär att en stor mängd apor, påfåglar, hjortar, vårtsvin, krokodiler och andra djur frodas här.  På senare tid har vi även regelbundet observerat minst en leopard som vi hoppas skall bosätta sig i området där den är skyddad. Vi anser att vår vaniljodling i Tamil Nadu är ett praktexempel  på hur man kan driva ett mycket lönsamt jordbruk samtidigt som man skyddar den lokala miljön.

Alla våra jordbruk håller regelbundna kostnadsfria kurser där vi lär ut våra metoder till lokala bönder.  Vi hjälper bönder som använder våra metoder att sälja sina grödor till ett högre pris än de annars skulle få om de använde sig av sina gamla metoder.  Vi tar ingen avgift eller kommission på denna försäljning utan gör det uteslutande för att främja ansvarsfullt jordbruk.